Termografi

vad är termografi

Alla material i hela världen utsöndrar värme, eller brist på värme, i form av osynlig infraröd strålning (IR). Vi utsätts hela tiden för infraröd strålning, exempelvis från solen. Vi ser solen och ljuset, men vi uppfattar värmen med vår hud.

Termografi utgår från de infraröda strålar istället för vanligt för ögat synligt ljus, och gör dessa strålar synliga. Verktyget som används kallas för värmekamera och kameran kan fånga upp dessa strålar och omvandla dem till en bild. Bilden skapas genom datoriserade algoritmer och byggs upp av pixlar från kameran. Högre antal pixlar ger större träffsäkerhet. På marknaden finns det många värmekameror i varierande utformning, kvalitet och pris. För att få en rättvis bild av ett objekts värmesituation krävs inte bara ett stort antal avläsningspunkter, utan också erfarenheten att tolka bilderna.

Termografi är ett fantastiskt verktyg för att kartlägga energibrister i en byggnad. Det är en enkel och exakt metod för att snabbt diagnostisera områden med energiförluster. Med en värmekamera sticker felen verkligen ut och det är det enda verktyget som ger en helhetsbild. Användningsområdena är så mångsidiga att det är omöjligt att lista alla områden, bara det finns en skillnad i temperatur så finns det information att hämta.


Byggnadstermografi

Är en eller flera av dessa frågor aktuella för dig, så har vi något vi kan erbjuda.

Vintertid värms huset upp och varm luft försvinner ut genom sprickor och hål. Sommartid är det många som kyler ner sina hus och då smiter varmare luft utifrån in samma väg. Oavsett skapar det en onödig energiåtgång och en stor kostnad.

Värmekameran är ett beröringsfritt instrument som kan avslöja brister i en byggnads väggar utan att behöva göra hål i ytskikten. Värmekameran hittar exakt var bristerna finns och visar temperaturskillnader med en felmarginal på 0.1 grader. Det innebär att man kan upptäcka ogynnsamma förhållanden och därmed konstandseffektivt renovera eller förbättra sin byggnad vilket leder till avsevärt lägre energikostnader.

I gamla hus har isoleringen en tendens att försvinna med tiden. I både nya och gamla byggnader kan isoleringen helt enkelt ha missats i vissa sektioner. Det här inget som syns eller som behöver märkas, men det släpper ut värme och kostar pengar. Onödigt luftutsläpp genom en bristfällig konstruktion kan svara för uppemot hälften av den energi som används för att värma upp huset. Och vi hittar det enkelt.

Köldbryggor runt fönster och i väggar är en stor energiförlust och står ofta för upp till 20% av förlustposten, hälften av det försvinner ofta runt fönster. Rätt monterade och isolerade fönster förhindrar detta.

I en byggnad finns mängder med el, och elfel är idag en vanlig orsak till brand. Genom att kontrollera kablar, elcentraler, fasta och tillfälliga apparater och anläggningar, så hittas överbelastning lätt. Elektisk utrustning med begynnande problem avger värme som kan mätas. Försäkringsbolag rekommenderar idag termografi för att upptäcka brandfarlig el.


Med värmekameran kan vi alltså hitta byggdefekter, bristande isolering i väggar, köldbryggor, luftutsläpp och otäta fönster. Vi kan hitta läckor och kontrollera rör och ledningar även om de är nedgrävda. Vi kan diagnosticera värmeslingor i golv och hitta överbelastad el.


TErmografi inom industri

Vi kan hjälpa er att arbeta förebyggande och hållbart. Genom att lokalisera fel och brister kan de åtgärdas innan de skapar haverier. Med ett kontinuerligt underhållsarbete med termografering kan man förhindra driftstopp och därmed öka effektiviteten i produktionen.

Inom industrin är överbelastad el en stor kostnadsfaktor. Upp till 20% av alla bränder beror på elfel, men kostnaden för det är mycket högre. Rent mekaniskt slitage, fukt och smuts, vibrationer och korrosion är faktorer som påverkar takten med vilken elen slits ut.

Utöver värme och kylförluster kan vi inom industrin även hitta friktion och flödesproblem, lokalisera varma lager och kopplingar, hitta läckage och kondensproblem, kontrollera avvikande temperaturer i produktion eller på värmeslingor med mera. Möjligheterna är otaliga.