Normalstor villa

Vi lyssnar på dina funderingar och går igenom ditt hus tillsammans med dig. Vi tittar bland annat på:

  • Otäta fönster
  • Otätheter där vägg möter golv eller tak
  • Trasiga element, värmeslingor eller överbelastad el
  • Bristande isolering i väggar
  • Köldbryggor
  • Onödigt ustläpp via vinden eller källaren

Vi återkopplar med en genomarbetad digital rapport samt förslag på hur du kan gå vidare.

Kostnadsförslag för efterkontroll ingår.

Större byggnader

Har du en eller flera stora fastigheter, eller flerfamiljshus har vi lösningar för dig.

Industri

Vi utför även förebyggande kontroller av industrier och har lösningar för att undvika haverier som leder till driftstopp.

otaliga möjligheter

Har du andra idéer eller önskemål så hittar vi lösningar för dig. Allt som överför eller skapar energi kan termograferas.


* inkl moms. Priserna kan variera utifrån omfattning. Milersättning kan tillkomma. Kontakta oss om du är osäker.

Vi arbetar enligt SS-EN 13187

VI har kompetensen för att

optimera

din energeriförbrukning

Inget är någonsin så bra att det inte kan göras bättre